Trần Vĩnh Xuyên

 • Họ tên: Trần Vĩnh Xuyên
 • Sinh ngày: 07/04/1981
 • Quê quán: Tp.Mỹ tho – Tỉnh Tiền Giang
 • Nghề nghiệp: Giảng viên
 • Điện thoại: 0903.97.92.18
 • Trình độ:
  • Kỹ sư Công nghệ vật liệu (Đại học Bách Khoa Tp.HCM)
  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Đại học Sài Gòn)
  • Cử nhân Công nghệ thông tin (Đại học Khoa học tự nhiên Tp.HCM)
  • Thạc sĩ Khoa học máy tính (Đại học Khoa học)

Tiểu Sử Trần Vĩnh Xuyên

Đại học KH Tự nhiên
 • Khóa: 2000
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Văn bằng: Cử nhân đại học
Đại học Bách Khoa
 • Khóa: 2003
 • Ngành: Công nghệ kim loại
 • Văn bằng: Kỹ sư
Đại học Khoa học
 • Khóa: 2009
 • Ngành: Khoa học máy tính
 • Văn bằng: Thạc sỹ
Đại học Sài Gòn
 • Khóa: 2019
 • Ngành: Ngôn ngữ Anh
 • Văn bằng: Cử nhân đại học

Liên hệ

MCS. TRAN VINH XUYEN

Email: xuyentranvinh@gmail.com

Mobil: (+084) 903979218

Website: http://khonggiankythuat.com

Facebook: https://www.facebook.com/tranvinhxuyen.bk

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tran-vinh-xuyen/

Twitter: https://twitter.com/tranvinhxuyen

Instagram: https://www.instagram.com/xuyentranvinh

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCipRLckxgXzi5nfh1Vwgzwg